Gotlandsbeardisar.se

I väntan på gallerierna

Försmak

Arbetet med att välja bilder till ett mera omfattande galleri är påbörjat. Jag kan konstatera att det tar väldigt lång tid och eftersom bilder är min största passion tror jag inte jag kan vänta så länge innan jag använder dem på sidan. Under tiden tänker jag därför lägga ut bilder lite då och då från mina utflykter: bilder som jag av en eller annan anledning är nöjd med eller kanske flera varianter av samma bild där de olika teknikerna ger bilderna olika stämning och berättar olika historier.

I flera månader har jag och en kamrat pratat om att vi skulle ta med oss kamerorna och besöka ett gammalt "övergivet" hus på Tofta skjutfält. Det har under åren utsatts för både brand och beskjutning och är naturligtvis i ett förfärligt och beklämmande skick. Under de här månaderna har vi haft otur - det har - ända tills häromdagen - varit stängt för allmänheten.

Detta är alltså ett litet experiment - många alltför lika bilder för att det skall vara kul, men jag testar mest om konceptet fungerar och letar mig fram till ett smidigt sätt att göra det. Detta är ett sätt - det finns flera och det kan mycket väl hända att det ser annorlunda ut i morgon!

Och mycket riktigt ser det annorlunda i morgon! Som är idag. Jag visste att jag hade många bilder, men kanske inte att jag hade riktigt SÅ många bilder! Att begränsa mig har jag svårt för och det blir tydligt när man ser alla bilder jag tyckte jag var tvungen att få med..-) Den här spalten får dessutom snabbt byta namn. "Veckans bild" känns inte riktigt i överensstämmelse med innehållet! Dessutom blev det snabbt så många bilder att jag ser mig tvingad att börja på en ny sida!

Nästa sida hittar du här!

blockblock kapellet vid Kovikapellet vid Kovi klippor vid Lummelundaklippor vid Lummelunda stenarstenar lummelundalummelunda lummelundaigenlummelundaigen meralummelundameralummelunda Lummelunda igenLummelunda igen stonesstones kovikkovik pir vid Varvsholm och Klintehamnsvikenpir vid Varvsholm och Klintehamnsviken laserlaser StrandfyndStrandfynd blusblus HalsbandHalsband solsol Vid VarvsholmVid Varvsholm ruggenruggen stillhetstillhet vintervikvintervik vintervinter brobro fallfall falletfallet forsfors isis tappartappar spegelbildspegelbild isbildningisbildning isformationisformation stensten stenenstenen vattenvatten vattenfallvattenfall svansvan stinastina svansvan jquery fancy lightbox by VisualLightBox.com v5.4

Alla bilder och övrigt material: © Elisabet Strindberg